Hình thức thanh toán

_ Chuyển khoản: vào tài khoản dưới đây

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

Chủ TK: Nguyễn Thùy Linh

Số TK: 19027519709011

Chi nhánh: Techcombank Chương Dương

Với nội dung: Tên_Số ĐT của bạn

_ Bằng tiền mặt theo hình thức thu hộ: Nhân viên giao hàng từ các đơn vị giao hàng lớn sẽ giao hàng cho bạn sau đó nhận tiền thu hộ.